The title 2019, OK refers to the “city killer” asteroid that hurtled past Earth last July at an uncomfortably close proximity. Being in contact with meteorites is one aspect of Christine Laquet’s research. As they are the vestiges of our past and constitute our most distant memories, they help us to delve into our doubts, and question our fears and representations. Thanks to a loan from the Copenhagen Natural History Museum, a sample of the Aarhus Meteorite will be shown in a new context; and the 5th of Oct., Laquet will propose a collective walking performance at 11am to share a celebration: the 68 years old of the anniversary of its fall on Earth. From fiction to documentary, Laquet employs multiple forms and she will regularly invite other artists, art critics, and scientists to collaborate during the show. 2019, OK is clearly thought of as an invitation to the vertigo of elsewhere and to the depth of space. While rethinking the configuration of spatio-temporal relationships between humans, non-humans or technology, the exhibition will also question how to habitate and re-imagine the temporality of Western modernity.

 

     

 

Titlen ’2019, OK’ henviser til « bymorder » asteroiden, der ramlede ubehageligt tæt forbi Jorden sidste juli. At være i kontakt med meteoritter er et aspekt af Christine Laquet’s forskning. Da de er rester fra vores fortid og udgør vores fjerneste minder, hjælper de os med at undersøge vores tvivl og stille spørgsmålstegn ved vores frygt og repræsentationer. Takket være et lån fra Københavns Naturhistoriske Museum vises en prøve af Aarhus Meteoriten i en ny sammenhæng; og den 5. oktober, vil Laquet inviterer til en kollektiv vandreforestilling kl. 11.00 for at deltage i en fejring: 68 året, for jubilæet for dens fald på Jorden. Fra fiktion til dokumentar, Laquet bruger flere former, og hun vil jævnligt invitere andre kunstnere, kunstkritikere og forskere til at samarbejde under showet. I 2019 er OK tydeligt tænkt på som en invitation til svimmelhed andre steder og til rumdybden. Mens man tænker igen på konfigurationen af rumlig-tidsmæssige forhold mellem mennesker, ikke-mennesker eller teknologi, vil udstillingen også stille spørgsmålstegn ved, hvordan man bor og forestil dig den midlertidige vestlige modernitet.

-> Opening: the 14th of Sept.from 4pm 
Fernisering: lørdag d. 14. september kl. 16.00 til 18.00

-> For the Art Weekend Aarhus, Christine Laquet will invite visitors to a collective walking performance (Meteorite birthday II) on the 4th of Oct. at 4pm. With the participation of the art critic Mille H.Nielsen and the astronomer Ole J. Knudsen.

4. okt. I Art Weekend Aarhus inviterer Christine til en kollektiv vandrende performance (Meteorite birthday II). Det er kl. 16.00 fra Udstillingsstedet Spanien19C og med deltagelse af Ole J. Knudsen, Mille H.Nielson og Andreas K. Christensen.

– -> Finissage:  Goodiepal and Pals will be playing the 6th of October for the finissage.
Til finissage d. 6. oktober vil der være optræden af Goodiepal og Pals.

The exhibtion is running until the 6th of Oct. // Open Thur to Sun from 1pm to 5pm, and on appointment

Udstillingsstedet Spanien19C
Kalkværksvej 5A, 8000 Århus C 
Spanien19c@gmail.com / www.spanien19c.dk